Politica de confidentialitate

image

Actualizat la data de 22 MAI 2023

Bine ați venit pe WEBHIPPOCRATES S.R.L. (“Compania”)
Platforma Webhipocrates este o soluție dezvoltată de WEBHIPPOCRATES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Braşov, B-dul Muncii, Nr. 22A, Biroul 4, Județ Braşov, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J8/ 1293/ 2020, CUI 42786478 („Webhipocrates”/ „Noi”), care poate fi accesată atât on-line de pe desktop/laptop, prin intermediul site-ului webhipocrates.ro („Site-ul”), cât și de pe telefoane mobile, care pune la dispoziția dvs., în calitate de utilizatori doctori și/sau pacienți, o infrastructură cloud pentru stocare, vizualizare și transfer, în mod securizat, a date și documente medicale (inclusiv imagistică medicală – CT, PET-CT, RMN, mamografie, angiografie, ecografie, radiografie etc.).

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către platforma WebHippocrates.
Pentru scopurile acestei note de informare, WEBHIPPOCRATES este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact.

De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul WebHippocrates .

Noi, cei de la Webhipocrates și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Această notă conține informații importante. Așadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. ACEST DOCUMENT ESTE OBLIGATORIU A FI ASUMAT, fiind OPOZABIL TUTUROR PERSOANELOR FIZICE, in calitate de PERSOANE VIZATE de prelucrările de date cu caracter personal pe care noi le efectuam. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (ex: “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi a modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

1. CINE SUNTEM NOI

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.
Denumire completă: WEBHIPPOCRATES SRL împreuna cu toate entitățile juridice menționate din prezenta nota de informare.
Dată înființare: 16 iulie 2020
CIF: 42786478
Nr. înmatriculare: J08/1293/2020
EUID: ROONRC.J08/1293/2020
Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal)
Prenume și nume: COZMA MARIUS
Telefon: 0746 337 327
Adresă corespondență: UMBRA Defense & Security, Brașov,
Adresă de email: office@umbradefense.com

2. CE DATE PERSONALE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma accesării serviciilor asociate platformei online WebHippocrates și includ următoarele categorii de date:
Pentru UTILIZATORI PERSOANE FIZICE:
Date medicale (date cu caracter personal sensibile), pe suport informatic cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și tratament administrate în trecut; analize şi alte servicii efectuate la clinicile noastre; rezultatele analizelor pe carele interpretam; tratamentul prescris sau administrat ; recomandări medicale; date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.
Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii).
Date format video sau foto (aferente sistemelor de cominicare pe suport informatic a actelor medicale, sistemelor de comunicare online pacient-medic, alte înregistrări care contin imaginea foto sau video pe care ni le transmiteti);
Date voce (aferente sistemelor de cominicare pe suport informatic a consultațiilor medicale telefonice, a sistemelor de comunicare online pacient-medic, alte înregistrări care conțin date-voce);
Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reședință; număr de telefon mobil/fix;; adresă de email.
Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.
Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziție; marca angajat; număr de identificare.
Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurărilor private).
Detalii privind opinii şi sesizari (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii și sesizări pe care ni le transmiteți sau orice opinii pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice.
Date referitoare la interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul interacțiunii dumneavoastră de la noi.
Date de localizare, cum ar fi: locul sau zona în care vă aflați sau v-ați aflat într-un anumit interval de timp (dacă utilizați aplicațiile noastre cu opțiuni de localizare şi aveți activate aceste opțiuni).
Date adresa de IP sau alte date tehnice cum ar fi: tipul de browser, adresa locației, felul/tipul terminalului utilizat (date aferente accesării site-urilor web sau alte aplicații pe care le utilizam activ).
După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară.
Consilierea medicală online și/ sau telefonică și video reprezintă un serviciu din categoria telemedicinei, care permite interacțiunea medic-pacient în mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Serviciul de consiliere medicală online sau telefonic este disponibil ca o alternativă a consultațiilor în prezența pacientului în cabinetul medicului, nu își propune să înlocuiască consultul medical de specialitate și este limitat în ceea ce privește posibilitatea de diagnosticare.
Informațiile cu caracter medical furnizate de medici sunt date doar pe baza simptomelor pe care dumneavoastră le descrieți. Este răspunderea pacientului să ofere o descriere cât mai corectă și completă a simptomelor, a stării generale de sănătate, a medicației folosite sau a tratamentelor indicate de alți medici și neurmate în totalitate, a istoricului medical și a oricăror posibili factori externi cu care pacientul a intrat în contact (ex. persoane cu afecțiuni transmisibile, călătorii, substanţe de orice natură etc).
Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, accesarea acestui serviciu reprezintă declarația dumneavoastră că înțelegeți limitările serviciului de consiliere medicală telefonică și online astfel cum sunt explicate în acest document.
Având în vedere nivelul de confidențialitate și de securitate necesare accesării în siguranță a acestui tip de serviciu, consilierea medicală online este accesibilă doar prin intermediul contului individual Webhipocrates (contul de portal), atât în versiunea desktop, cât și mobil, iar consilierea medicală telefonică este accesibilă prin apelarea Webhipocrates la numărul de Call Center furnizat.
Consilierea medicală va fi oferită de către medicii Webhipocrates, în primul rând din cabinetele medicale aflate în clinicile în care își desfășoară activitatea și în cazuri speciale de la domiciliu, cu asigurarea confidențialității medic-pacient. Pacientul este, la rândul său, responsabil pentru asigurarea confidențialității în spațiul de unde accesează consultația.
Sesiunea de consiliere medicală video nu va fi înregistrată, și nici o imagine sau amprentă vocală nu va fi stocată de către Webhipocrates ca urmare a sesiunii de consiliere medicală online. Este interzisă cominicare a acesteia de către pacient. În caz contrar, medicul va opri cominicare a la momentul în care o va sesiza, reamintind pacientului interdicția. La o eventuală încălcare viitoare, pacientului i se va interzice accesul, fără a avea posibilitatea unei noi programări urmând a fi aplicabile regulile obișnuite pentru folosirea serviciilor Webhipocrates.
În cadrul sesiunilor de consiliere medicală telefonică discuția dintre medic și pacient este înregistrată în scopul evidenței informațiilor relevante din punct de vedere medical în fișa medicală a pacientului, iar aceste înregistrări sunt stocate pe o perioadă de maxim 3 ani, accesibile doar personalului medical autorizat. Toate datele consilierii medicale telefonice se găsesc în fișa pacientului, care poate fi accesată din portalul Webhipocrates.
Consilierile medicale online și telefonice, fără prezența fizică a pacientului în cabinet, se pretează doar anumitor specialități medicale și prezintă anumite caracteristici, după cum urmează:
Se va putea oferi consiliere medicală doar pentru afecțiuni de gravitate cel mult medie, implicând o stare generală bună a pacientului, cu simptome cu debut recent, de până la câteva zile;

  • Se vor putea oferi de asemenea consiliere medicală după vizite anterioare, pentru interpretarea rezultatelor analizelor și eventual evaluarea modului în care afecțiunea se recuperează;
  • Consilierea medicală nu va putea implica un examen clinic complet (nu vor putea fi făcute măsurători ale semnelor vitale, nu vor putea fi obținute date clinice în urma palpării sau auscultației pacientului);
  • Este important de făcut diferența între medicină generală, specialitățile medicale și pediatrie. Astfel, în cazul pediatriei, se vor putea consilia o gamă mai largă de simptomatologii, care în cazul adulților pot fi indicii ale unor afecțiuni ce necesită investigații mai complexe ce necesită prezența pacientului în cabinetul medicului;
  • În funcţie de cele constatate de medic, consilierile medicale se vor putea finaliza fie cu recomandări simple cu instrucțiuni de urmat, fie cu recomandări pentru un consult clinic de specialitate sau investigații;
  • Raportul medical al consilierii, inclusiv recomandările făcute la final, se vor/ va regăsi în istoricul medical al pacientului și va fi vizibil și în contul de portal al acestuia;
  • Pacientul este rugat să țină seama de recomandările făcute de medic și să nu le depășească. Medicul curant și Webhipocrates îşi declină orice răspundere în cazul în care pacientul nu urmează aceste recomandări. În cazurile în care recomandările efectuate în cadrul consilierii nu îmbunătățesc simptomele prezentate, pacientul are datoria de a solicita o nouă opinie. Dacă simptomele se agravează sau apar reacții adverse la medicamentele recomandate pacientul va apela serviciul de urgență 112 sau se va prezenta la Camera de Gardă.

Dacă doriți să achiziționați orice produs sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul Site-ului, vi se poate solicita să furnizați anumite informații relevante pentru achizitiile dvs., inclusiv, fără a se limita la, numărul dvs. de card de credit sau de debit, data de expirare a cardului dvs., adresa de facturare și informațiile de expediere.
Dvs. reprezentați și garantați că: (i) aveți dreptul legal de a utiliza orice carduri sau alte metode de plată în legătură cu orice achiziție; și că (ii) informațiile pe care ni le furnizați sunt adevărate, corecte și complete.
Putem utiliza serviciile terților în scopul facilitării plății și finalizării Achizițiilor. Prin trimiterea informațiilor dvs., ne acordați dreptul de a furniza informațiile acestor terți, sub rezerva Politicii noastre de confidențialitate.
Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula comanda dvs. în orice moment, din motive inclusiv, fără a se limita la: disponibilitatea produsului sau serviciului, erori în descrierea sau prețul produsului sau serviciului, eroare în comanda dvs. sau alte motive
Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula comanda dvs. în cazul în care este suspectată o fraudă sau o tranzacție neautorizată sau ilegală.

Cont de pacient
Conturile pentru pacienți sunt gratuite și includ _____GB de spațiu de stocare. Dacă doriți să stocați mai mult, vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări.
Contul tău
Pentru a utiliza anumite servicii sau funcții de pe Site, astfel cum acestea sunt menționate mai sus, este necesar să creați un cont și să specificați o parolă. Pentru a vă crea un cont pe Site trebuie să aveți cel puțin 16 ani și trebuie să furnizați informații veridice și exacte despre dvs. Nu încercați să folositi identitatea altcuiva atunci când vă creați contul. Dacă informațiile dvs. se modifică în orice moment, vă rugăm să vă actualizați contul pentru a reflecta acele modificări.
În unele cazuri, un cont vă poate fi atribuit de către un administrator, cum ar fi angajatorul sau entitatea medicală. Dacă utilizați sau vă conectați la un cont care vi s-a atribuit de către un administrator, se pot aplica termeni suplimentari pentru utilizarea Site-ului. Mai mult decât atât, administratorul poate să vă acceseze sau să vă dezactiveze contul fără implicarea noastră.
Nu puteți folosi contul în comun cu altcineva. Vă rugăm să păstrați parola confidențială și să încercați să nu o utilizați pe alte site-uri web. În cazul în care contul dvs. a fost compromis în orice moment, vă rugăm să ne informați sau să vă informați administratorul de sistem, după caz.
Pentru UTILIZATORI MEDICI:
Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate CI sau Pasaport (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii).
Inregistrari video sau foto (aferente sistemelor de cominicare pe suport informatic a consultatiilor medicale, sistemelor de comunicare online pacient-medic, alte înregistrări care conțin imaginea foto sau video);
Inregistrari voce (aferente sistemelor de cominicare pe suport informatic a consultațiilor medicale telefonice , a sistemelor de comunicare online pacient-medic, alte înregistrări care conțin date-voce);
Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reședință; număr de telefon mobil/fix; număr de;adresă de email.
Detalii privind studiile si atestatele, cum ar fi: diplome; cursuri si specializări; atestate; alte date care sunt puse la dispozitia noastră care dovedesc pregătirea personala si profesională.
Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar; data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar
Detalii profesionale, cum ar fi: diplome, atestate, studii, angajator; poziție; marca angajat; număr de identificare.
Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurărilor private).
Date de localizare, cum ar fi: locul sau zona în care vă aflați sau v-ați aflat într-un anumit interval de timp (dacă utilizați aplicațiile noastre).
Date adresa de IP sau alte date tehnice cum ar fi: tipul de browser, adresa locației, felul/tipul terminalului utilizat (date aferente accesării site-urilor web sau alte aplicații pe care le utilizam activ).

Cont de doctor individual
Aceste tipuri de conturi sunt gratuite și includ ____GB de spațiu de stocare. Dacă doriți să beneficiați de mai mult spațiu de stocare, va rugăm să contactați echipa noastră de vânzări. Conturile de doctor individuale au acces la următoarele funcționalități ale Platformei Webhipocrates:
• vizualizarea fișierelor ______ online
• vizualizarea online a documentelor medicale
• colaboratori nelimitați în cazurile pacienților
• investigații primite de la pacienți direct în contul de doctor, direct prin pagina publică
• chat în timp real cu alți doctori în cadrul cazurilor
• solicitarea de plăți de la pacienți (necesită validare)
• un singur cont - mai multe spații de lucru
• securitatea datelor
• comunitate publică a medicilor și clinicilor din Platforma Webhipocrates
• profiluri publice de doctor și clinică
• comunicarea cu pacientul direct în Platforma Webhipocrates
• distribuirea mai facilă a cazurilor și cazuri publice
• secțiune de notițe și de semnare documente
Conturile de doctor individuale nu au acces la anumite funcționalități ale Platformei Webhipocrates, precum:
• call-uri audio/video
• echipe multidisciplinare
• alte funcționalități de colaborare

Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

3. SURSELE DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru serviciile asociate platformei online WebHippocrates cele mai multe informații le avem de la dumneavoastră atunci când va decideți sa va înregistrați in calitate de utilizator, cu un cont pe platforma, numai după ce ne oferiți consimțământul scris pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.
De asemenea vom solicita si folosi datele dumneavoastră atunci când se efectuează programări pentru diferite servicii medicale prin intermediul prin utilizarea aplicațiilor web asociate platformei.
Încercam in mod constant sa păstram datele dumneavoastră cat mai corectă si la zi. Pentru aceasta desfășuram in mod continuu o companie de strângere si actualizare a datelor dumneavoastră.

4. TEMEIURILE LEGALE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Temeiurile legale pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile)sunt strict in conformitate cu art. 6 din Regulamentul GDPR-679/2016.
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a va putea înregistra pe platforma noastră, cu un cont, utilizând user-name si parola.
În ceea ce privește comunicările noastre de marketing, daca va fi cazul, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului obținut înainte de prelucrare pentru acest scop specific.
Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare electronica, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale.
De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastră de sănătate sau, având in vedere specificul cliniciiWebHippocrates , pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale.
Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.
Având în vedere specificul platformei online WebHippocrates, este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal. Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:
Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea stării dumneavoastră de sănătate, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor de evidenta electronica a documentelor medicale .
Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).
În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; de exemplu: asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranță a asistenței medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.
În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

5. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DVS.

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal prin intermediul platformei online WebHippocrates referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:
Consultatii medicale online; cominicare a si arhivarea consultațiilor medicale; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la starea dumneavoastră de sănătate; activarea unui cont pentru accesul dumneavoastră la serviciile noastre; programări pentru consultatii la noastra; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau - în cazurile de specifice – furnizarea documentelor medicale către noi si partenerii noștri), implementarea sau schimbarea procedurilor operaționale sau a sistemelor platformei care au un impact asupra modalității de desfășurare a activității.
Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri),înregistrări video online si offline, mesaje transmise către dvs) noutăți privind serviciile medicale aferente platformei online WebHippocrates, abonare la newsletter sau furnizarea alte informații care v-ar putea interesa.
Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT (tehnologia informației). Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securității noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem. Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
Soluționarea litigiilor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităților publice şi a altor entități care soluționează litigii.
Studii clinice. Va vom cere acordul fiecărui pacient privind prelucrarea datelor in situația in care vom participa cu personal propriu sau in calitate de colaborator la elaborarea de studii clinice. In toate cazurile datele vor fi anonimizate.
Sondaje: Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.
Îmbunătățirea calității produselor şi a serviciilor platformei online WebHippocrates. Identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătățirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluționarea sesizărilor dumneavoastră.

6. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice ţară (inclusiv România).În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către entități ale autorităților publice. Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte. Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari ai platformei online WebHippocrates:
Personalul medical al WEBHIPPOCRATES – în legătură cu evaluarea stării dumneavoastră de sănătate, fiind incluse informațiile cu privire rezultatul investigațiilor medicale realizate.
Clinici partenere WEBHIPPOCRATES – pentru motive legitime legate de activitatea noastră (inclusiv serviciile medicale pe care le prestăm și operarea platformei online WebHippocrates), potrivit legislației aplicabile.
Medici colaboratori din Romania ai platformei online WebHippocrates- în legătură cu evaluarea stării dumneavoastră de sănătate, fiind incluse informațiile cu privire rezultatul investigațiilor medicale realizate.
Medicii colaboratori din străinătate si alți furnizori de servicii medicale; fiecare dintre aceștia fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră .
Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.
Colaboratori profesionali, alții decât din sfera medicala din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat accesând platforma WebHippocrates, cum ar fi contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri sau ai unei alte companii partenereWebHippocrates , din România– aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
Persoane fizice care acționează ca persoane împuternicite pentru WebHippocrates , în diverse domenii (servicii de operare soft-uri medicale, servicii de plată, servicii de recuperarea de creanțe servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), îi vom obliga însă să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru noi.
Orice persoană, companie, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
Orice achizitori sau posibili achizitori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.
Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing.
Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal.
Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

7. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceasta către alte companii, organizații sau persoane din state terţe sau către organizații internaționale.
Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom solicita acordul personal.
Pentru cazuri expres stabilite, in vederea efectuării unor analize specializate, la solicitarea expresa a pacienților noștri, transmitem date cu caracter personal către centre medicale din afara Romaniei, inclusiv SUA.

8. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa intre 6 luni si 50 ani in cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

9. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Lucrăm constant pentru a proteja atat clienții noștri cat si alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înșine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:
Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.
Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecției a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislația protecției datelor.
Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.
Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure criptarea sau anonimizarea datelor personale ale clienților noștri și alte persoane si sa asiguram că securitatea datelor lor este protejată. De exemplu, atunci când accesați platforma, va trebui să vă autentificați folosind user-name si parola.
Pentru a vă proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiți stații de lucru publice (nesecurizate) sau stații cu acces multiplu si de asemenea sa nu înmânați altor persoane documentul in format hârtie pe care sunt înscrise codul web și codul de probă.
Back-up-uri şi audituri de securitate. Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora.
Din acest motiv, după ce ștergeți informații din conturile dumneavoastră, este posibil să nu ștergem imediat copiile pe care le-am creat sau back-up-urile pe care le-am realizat. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele.
De asemenea, desfășurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților noştri şi ale altor persoane.
Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.
Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.
Controlul furnizorilor noștri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alți operatori – operatori asociați) clauze pentru asigurarea protecției datelor pe care le prelucrăm; această protecție merge cel puțin până la minimul impus de legislație.
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, platforma nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.
In situația puțin probabila a unui incident de securitate care va afecta datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv diseminarea sau divulgarea neautorizata, acces ilegal, transferuri neautorizate sau alte situații care afectează integritatea, disponibilitatea sau reziliența datelor gestionate ne obligam sa va informam personal cu privire la toate aspectele constatate in termen de maxim 72 de ore

10. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.Pentru formular acces date click aici- insert F5
Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Pentru formular rectificare date click aici- insert F7
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Pentru formular stergere date click aici- insert F8
Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Pentru formular restrictionare date click aici-insert F4
Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Pentru formular transfer date click aici-insert F6
Dreptul la retragerea consimțământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de uşor cum ne-aţi acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. Pentru formular retragere consimtamant click aici-insert F3
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Pentru formular plagere autoritati click aici

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiți oricând doriți formularele din secțiunea de mai sus (inclusiv Datele noastre de contact).
Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.
De asemenea, puteți exercita oricare intre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) prin completarea formularului disponibil pe website-ul nostru, Totodată, va asiguram sprijinul nostru prin intermediul responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal;

11. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu aveți o obligație mandatorie de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

12. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al platformei online WebHippocrates, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

13. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm accesând platforma online WebHippocrates;.Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de parteneri WEBHIPPOCRATES sau despre care o sa vă informăm în alt mod.

14. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru, la link-ul următor: https://www.webhippocrates.com/privacy-policy
De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând.
Va mulțumim,